28. redni občni zbor

Izvršni odbor Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš Vas vabi na 28. redni občni zbor društva, ki bo v torek, 23. marca 2021, ob 18.30. Občni zbor bo skladno s 114. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020) izveden korespondenčno na povezavi https://zoom.us/j/99891650966?pwd=dFpVaUl5T2dXRENmL21VOEVDbzhMdz09.

Predlagani dnevni red

  1. Pozdravni nagovor in sprejem dnevnega reda
  2. Volitve organov občnega zbora
  3. Poročila o delu društva v letu 2020
  4. Razprava o poročilih in sprejem poročil
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Obravnava in sprejem programa in finančnega plana za leti 2021 in 2022
  7. Sklep o podaljšanju mandata organom društva
  8. Sprejem novih članov
  9. Razno

Comments are closed.