O društvu

Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš je bilo ustanovljeno 24. januarja 1992 z namenom, da se v Mengšu in njegovi okolici obudi želja po kulturnih dejavnostih, starih običajih in skrb za ohranjanje in obnovo naše narave in kulturne dediščine. Kulturne, zgodovinske, naravne in duhovne vrednote Mengša in okolice namreč nezadržno propadajo.

Na svojem rednem 4. občnem zboru dne 22. marca 1997 pa je društvo na podlagi mnenja župnika g. Mateja Zevnika razglasilo programsko nasledstvo po Krščanskem prosvetnem društvu Mengeš, ki je bilo ustanovljeno 21. februarja 1897.

Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki organizira in izvaja kulturne prireditve ter s svojim delom opozarja na narodnostne, krščanske, etične in kulturne vrednote ter na zgodovinske in naravne vrednote Mengša in okolice. Oživlja izročilo ter prevzema organizacijo prenove kulturne in zgodovinske dediščine. S svojo dejavnostjo bogati kulturno življenje v svojem ožjem in širšem okolju. Društvo deluje na podlagi krščanskih načel.

Društvo uresničuje svoj program v okviru naslednjih dejavnosti:

 • organizira izobraževanja, raziskovanja in svetovanje;
 • spodbuja svoje člane k delavnosti, varčnosti in treznosti;
 • organizira prenovo naravne, kulturne in zgodovinske dediščine;
 • razvija dejavnosti, s katerimi varuje in oživlja kulturne, zgodovinske in naravne vrednote Mengša in okolice;
 • sodeluje pri načrtovanju razvojnih usmeritev za zagotavljanje nadaljnjega obstoja in razvoja te dediščine v Mengšu in okolici;
 • posreduje kulturno in zgodovinsko izročilo te dediščine javnosti;
 • pripravlja in izvaja umetniška oz. druga kulturna dela in s temi deli prispeva k zadovoljevanju kulturnih potreb ljudi, h kulturnemu bogatenju njihovega okolja, razvoju kulturne ustvarjalnosti in njenemu uveljavljanju;
 • prispeva k turistični uspešnosti in celotni gospodarski vlogi tega področja;
 • pospešuje in po svojih možnostih podpira raziskovanje naše lokalne preteklosti ter vnaša nova spoznanja v naše ravnanje;
 • ohranja materialno vrednost in urejenost izvirnega in reproduciranega dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri njihovem delu;
 • prireja zdrave in poštene zabave.
 • V društvo je trenutno včlanjenih 140 članov, vodi jih predsednik Peter Škrlep, podpredsednik društva je Janez Škrlep, tajnik pa Viljem Marjan Hribar.