Pobarvanka Postaje križevega pota po mozaikih p. Marka I. Rupnika, S.J. in umetnikov Centra Aletti

Za otroke smo prevedli in prilagodili pobarvanko, ki so jo izdali Kolumbovi vitezi (Knights of Columbus). Postaje križevega pota so osnovane po mozaikih p. Marka I. Rupnika, S.J. in umetnikov Centra Aletti.

Comments are closed.