Osvežitev zaščite Jelovškovega spomenika

Osvežitev zažčite Jelovškovega spomenika na Trdinovem trgu v Mengšu.