Izdelovanje ladjic za Gregorjevo

Ladjice smo izdelovali na sobotni delavnici 10. marca 2018 v društveni kleti.