Fotografska skupina Funtek

Vabimo vas, da se pridružite Fotografski skupini Funtek. Ta se je na ustanovnem sestanku, ki ga je vodil fotograf Peter Škrlep, sešla v društvenih prostorih na Slovenski cesti 30 v Mengšu 10. decembra 2008 ob 18. uri.