Ureditev okolice Jelenove kapelice v Malem Mengšu

Mestni muzej Mengeš, Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš in Primer d.o.o. smo zaslužni za ureditev okolice Jelenove kapelice v Malem Mengšu.
Mestni muzej Mengeš je predlagal Občini Mengeš natančen PZI načrt ureditve okolice Jelenove kapelice v Malem Mengšu, ki ga je izdelal Peter Škrlep, Primer d.o.o., s pomočniki.
Hvala Mitju Dolinšku za zaupanje, izvajalcem pa za predanost in potrpežljivost.