Knjigoveštvo

Likovna delavnica Knjigoveštvo, ki jo je vodila Minna Zupan, je bila 13. decembra 2008 med 9. in 14. uro v društvenih prostorih na Slovenski cesti 30 v Mengšu.