Franc Ropret – rezbar in kipar

Franc Ropret, rezbar in kipar je k portretu Antona Aškerca v polnilo ene od razstavljenih omar vrezal tudi njegov znani stih: »V delih svojih sam boš živel večno…«

Razstava, ki jo v sodelovanju s Kulturnim društvom Franca Jelovška Mengeš posvečamo priljubljenemu mengeškemu rezbarju in kiparju Francu Ropretu, je predstavitev nekaterih njegovih del, ki do sedaj niso bila dostopna javnosti. Mestni muzej Mengeš si od ustanovitve prizadeva iztrgati pozabi tisto, kar se je skozi čas vrednega rodilo, zraslo ali nastalo v tem našem prelepem prostoru. Med skoraj docela prezrte spada tudi Franc Ropret. S portretom in dvema reljefoma ga v II. delu 2. snopiča Mengeškega zbornika omenja prof. Ivan Vidali. Do sedaj največ je o njem zapisal Stane Stražar v knjigi Mengeš in Trzin skozi čas (Mengeš, 1993). Posebej velja spomniti na razstavo njegovih del leta 1972 v Mengšu, ki jo je strokovno pripravil prof. Črtomir Zorec. Hkrati ne smemo zamolčati uničenja preko sto različnih njegovih del, predvsem portretov, ki so bili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zabetonirani v tla zdajšnjega kulturnega doma v Mengšu.

Ohranjena dela žal predstavljajo le neznaten delež njegovega celotnega opusa, ki pa nas vendar še vedno živo, blagodejno, čuteče, prijazno, spodbudno opominjajo k rodoljubju, svobodoljubju, slovenstvu, ponosni in dostojanstveni drži in tudi k čudenju, čaščenju in svetosti. Že sedaj Ropret živi v nas, ki smo ga spoznali v ohranjenih delih, saj dajo slutiti veličino avtorja.

Leta 2005 smo od Zlatke Boštic iz Ljubljane odkupili danes razstavljeno pohištvo. Sedem stolov z motivi Bleda, Bohinja in Triglava, dve omari z upodobitvami Prešerna, Gregorčiča, Aškerca in Jenka z bogatim rastlinskim okrasjem, manjša omara s cvetličnimi dekoracijami in bogato rezbarjena kredenca so poleg mize, ki ni okrašena, razstavljeno Ropretovo pohištvo.

Ob tej priložnosti razstavljamo tudi kip Marije, matere božje, ki ga je muzeju podarila Vida Stele iz Pristave.
Pričujoča razstava je torej nov prispevek na poti, ki naj bi v doglednem času omogočila celovitejšo presojo Ropretovega dela in njegovo dostojno umestitev v umetnostno zgodovino konca 19. in prvo polovico 20. stoletja.

Razstava naj bo spodbuda vsem, ki hranijo Ropretova dela, da nas o njih obvestijo in bi tako lahko spoznali in končno bolj celostno predstavili njegov kiparski talent.

Janez Škrlep

Rezbar in kipar Franc Ropret se je rodil na Bledu 6. novembra 1878. Rezbarstva, kiparstva in restavratorstva se je učil v Radovljici pri Janezu Vurniku ml. (1849–1911) in v Visoki šoli za umetno obrt v Ljubljani pri akademskem kiparju Alojziju Repiču (1866–1941). Leta 1918 se je poročil z vdovo svojega brata Antona, ki je padel v prvi svetovni vojni in se preselil v Mengeš. Tu je ob vodenju kartonažne tovarne veliko kiparil predvsem portrete, narodne in nabožne motive ter motive iz kmečkega življenja. Nedavno je bil Mestnemu muzeju Mengeš v odkup ponujen mogočni reljef z motivom Pomor nedolžnih otročičev z letnico 1931. Najbolj znana je njegova drobna plastika in Zalokarjev nagrobnik. Po smrti 14. oktobra 1952 je bil pokopan na Bledu.


Fast Tube by Casper

Odprtje razstave Franceta Ropreta je bilo v soboto, 13. decembra 2008, ob 19.00 v Galeriji mežnariji na Trdinovem trgu 11 v Mengšu.

Razstava je bila na ogled do 23. decembra 2008 vsak dan med 17. in 19. uro, ob nedeljah in praznikih pa je bila zaprta.

Organizatorja: Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš in Mestni muzej Mengeš.

Razstavo sta omogočili: Občina Mengeš in Župnija Mengeš.