17. redni občni zbor društva

17. redni občni zbor društva Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš je bil 9. marca 2010 ob 18. uri v društvenih prostorih na Slovenski cesti 30 v Mengšu.

Poročilo predsednika Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš za leto 2009

V Kulturnem društvu Franca Jelovška Mengeš nekaj programa poteka skozi vse leto, tako skrb za ohranjanje kulturne dediščine in običajev, prav tako pa dokumentiranje obstoječe in izginjajoče dediščine in fotografiranje del Franca Jelovška po vsej Sloveniji. Vse leto deluje fotografska skupina Funtek.

V januarju smo z delom društva pričeli kot običajno, s koledovanjem, ki se je zaključilo ob sveti maši v Loki na predvečer praznika Svetih treh kraljev. Sledila je zanimiva likovna delavnica Izdelovanje gnezdilnic pod vodstvom Urše Koce, pospremljena s kratkim predavanjem o pomenu gnezdilnic za vrste ptic, ki gnezdijo pri nas. Januar smo zaključili s pripravo na Svečnico ob likovni delavnici izdelovanja in krašenja sveč, ki jo je vodila Vida Lah, tema delavnice je bil monogram. Na svečnico smo pred cerkvijo postavili špalir iz sveč.

Februar je zaznamovala nova galerija našega društva, ki je odprta vse leto, vsak dan in vsako uro. To je Galerija CIKCAK, ki je galerija na prostem, na zidu dvorišča Šuštaršičeve hiše na Trdinovem trgu. Častno prvo razstavo z naslovom Pot je postavil mladi obetavni fotograf Jošt Franko. Februarja smo v Pristavi kurili pusta, ki je že del stalne dejavnosti našega društva. Z ostalimi društvi smo tudi sodelovali pri pripravi občinskega praznovanja ob Slovenskem kulturnem prazniku s postavitvijo špalirja iz sveč ob glavni cesti skozi Mengeš.

Marec se je začel v znamenju Gregorjevega, z njim povezane likovne delavnice Izdelovanja ladjic iz okolju prijaznih materialov, ki smo jih nato ob Bognarjevem mostu v Pristavi spustili po Pšati in tako soncu pomagali, da je močno posijalo in prineslo pomlad. Ko je sneg odšel, smo okolice znamenj in kapelic člani društva lepo očistili. V marcu smo sodelovali z akademsko kiparko Polono Demšar ob nastajanju kiparskega projekta, kasneje razstavljenega v Ljubljani.

V aprilu smo izdelovali mozaike na temo svetovnega leta astronomije in v sklopu projekta Hallerstein. Izdelane mozaike lahko vidite na pokrovih meteornih jaškov na pločnikih po Mengšu. Mozaiki na jaških so v letu 2009 dobili mnenje Obrtne zbornice Slovenije, da so avtorski izdelek umetne obrti in s tem je ideja tudi avtorsko zaščitena. April je zaznamovala tudi priprava na velikonočno bogoslužje z likovno delavnico izdelovanja žegnov za Cvetno nedeljo.

V maju smo odprli razstavo s predavanjem Toma Jeseničnika Slovenija v presežnikih in razstavo starih razglednic Šmarne gore iz zbirke Marka Korenčana. Muzejsko in društveno razstavo Najstarejše pivo in njegova zgodba smo posodili Kamniškemu muzeju, kjer je gostovala na gradu Zaprice. Mesec se je zaključil ob četrtem festivalu otroške poezije na razvalinah kapelice sv.Lovrenca, ki smo ga tokrat pospremili z izdajo knjižice s pesmimi, predstavljenimi na festivalu.

Junij je bil mesec, ki smo ga preživljali na prostem, od predavanja o netopirjih Ne tč ne mš, ki smo jih opazovalu ob jezeru Pristava, do kresovanja na predvečer godu Janeza Krstnika in ob državnem prazniku ter društvenega piknika, kjer pa nam jo je žal zagodel poletni dež. Poletni mirni čas je zaznamovala fotografska razstava v galeriji CIKCAK, kjer je afriške fotografije razstavil Fulvio Grisoni.

Avgusta smo v Galeriji mežnariji postavili skupinsko razstavo Umetniki za Karitas z deli, ki so nastala na likovni koloniji Sinji vrh 2008. Na oratoriju smo sodelovali z likovno delavnico izdelovanja mozaikov.

Oktobra smo končali z obnovo Mežnarjeve kapelice v Pristavi, jo blagoslovili in ob tej priložnosti izdali podobice, razglednice in zloženko o kapelici. V Galeriji mežnariji je razstavljal Janez Repnik. Na društvu nas je polstenja učila Minna Zupan s Finske. Mesec se je zaključil na kostanjevem pikniku.

V novembru je v Galeriji mežnariji Davorin Tome ob razstavi na predavanju predstavil svojo knjigo Samo narava in nas opozoril na pomen narave in ekologije.

V decembru smo ob pripravah na Miklavževanje izdali prvo Mengeško pobarvanko, ki jo je mogoče tudi kupiti. Ilustracije je izdelal akademski slikar Leon Zuodar, veselimo se že nadaljevanja dela z njim, saj imamo idej dovolj. Miklavž je otroke tako obdaril 4.decembra, najprej v Mengšu pred cerkvijo, nato v Topolah pri kapelici sv.Lucije. Ta veseli dan kulture je še poudaril razstavo v Galeriji mežnariji, kjer je decembra razstavljal priznani akademski slikar Darko Slavec. Filmski večer smo pripravili skupaj s Foto kino video klubom Mavrica iz Radomelj, kjer smo si lahko ogledali veliko kratkih filmov, večinoma povezanih z Mengšem. Leto se je zaključilo z vnovičnim nastopom kolednikov, ki so blagoslov k hišam prinesli tudi za letošnje leto.

Mengeš, 9. 3. 2010

Peter Škrlep, predsednik