Žegni za cvetno nedeljo

Spuščanje lučk po Pšati na Gregorjevo

Letošnje spuščanje lučk po Pšati na predvečer Gregorjevega je potekalo v
sklopu mednarodne akcije za zaščito rek “Balkan Rivers Tour 5”, ki se
tokrat odvija v celotnem porečju Save. Osrednji program te akcije bo
potekal med 24. aprilom in 1. junijem, ko bo skupina kajakašev
preveslala Savo od izvira do izliva z namenom, da med javnostjo vzbudi
zavest o pomenu divjih rek in opozori na okoljsko nevzdržne načrte
hidroenergetike v Sloveniji in na Balkanu. Kulturno društvo Franca
Jelovška Mengeš podpira prizadevanja za ohranitev zdravih ter obnovo
prizadetih rek in potokov, saj sta kultura življenja in ohranjena narava
med seboj tesno povezani vrednoti. Naše tradicionalno spuščanje lučk smo
s tem postavili na zemljevid rečnih akcij BRT5 in se tako zapisali v
zgodovino največje akcije za zaščito naših rek. Več o BRT5 in
organizaciji Balkan Rivers Defence lahko preberete na spletni strani
https://balkanriverdefence.org/.

Gregorjeva delavnica

Delavnica izdelovanja ladjic s predavanjem in predstavitvijo projekta Balkan river defence.

https://balkanriverdefence.org/

Gregorjevo

Vabimo vas na spuščanje lučk po Pšati. Dobimo se v sredo, 11. marca 2020,
 ob 18.00 pri Bognarjevem mostu v Pristavi v Mengšu.

Ladjice bomo izdelovali na likovni delavnici v soboto, 7. marca 2020,
ob 15.00 v društvenih prostorih na Slovenski cesti 30 v Mengšu.
Material lahko prinesete tudi s seboj. Otroci, ki bodo naredili najlepše ladjice iz okolju prijaznih materialov, bodo nagrajeni.

Koledniki v letu 2019/2020

Koledniki Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš so skupaj z Ločani letos za dobrodelne namene zbrali 5231,56 eur .