Kontaktni podatki

KULTURNO DRUŠTVO FRANCA JELOVŠKA MENGEŠ
Slovenska cesta 30, SI-1234 Mengeš, Slovenija
Telefon:+386 1 723 90 11
E-pošta: info@kdfjm.si

Predsednik: Peter Škrlep
Podpredsednik: Janez Škrlep
Tajnik: Viljem Marjan Hribar