Organi društva

Redni občni zbor društva 2015

17. redni občni zbor društva

Občni zbor

16. redni občni zbor društva je bil v ponedeljek, 23. februarja 2009, ob 18.30 v društvenih prostorih na Slovenski cesti 30 v Mengšu.

Dnevni red:

1.    Pozdravni nagovor in sprejem dnevnega reda
2.    Volitve organov občnega zbora
3.    Poročila o delu društva v letu 2008
4.    Razprava o poročilih in sprejem poročil
5.    Poročilo nadzornega odbora in predlog razrešnice organom društva
6.    Volitve novih organov društva
7.    Obravnava in sprejem programa in finančnega plana za leto 2009
8.    Sprejem novih članov
9.    Razno