8. februar, kulturni praznik

Na predvečer kulturnega praznika smo s špalirjem sveč osvetlili pot skozi Mengeš.