Kulturna dediščina

a) spodbujamo oživljanje in ohranjanje ljudskega izročila

b) spodbujamo ohranjanje in obnovo kulturnih spomenikov

c) zastopamo lastnike kulturnih spomenikov v postopkih obnavljanja, tako da:

– pridobivamo pooblastila
– pridobivamo soglasja in dovoljenja
– pridobivamo finančna sredstva
– pridobivamo izvajalce
– skrbimo za nadzor
– dokumentiramo