Srečevanja 2012

Letos mineva 20 let delovanja Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš, ki je  programski in zato tudi pravni naslednik Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva Mengeš, ki ga je pred 115 leti (21. februarja 1897) ustanovil mengeški kaplan Tomaž Rožnik iz Horjula. Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš od leta 1992 zavzeto nadaljuje dragoceno tradicijo tega društva, ki je bilo zaradi druge svetovne vojne in komunizma prisilno ukinjeno. Likovna, fotografska in galerijska dejavnost so pomemben del prizadevanj društva. Pri otrocih in mladini vzbuja potrebo po likovnem izražanju, pri mladih šolanih umetnikih omogoča uveljavitev v likovnem svetu, pri starejših uveljavljenih ustvarjalcih pa izpolnjuje njihovo in naše poslanstvo. Iz veselja – kadar ni veselo, iz prepričanja – delamo v društvu to, kar smo si zadali v začetku. Posebno lepo nam je bilo  vedno pri srcu vsako leto ob dobrodelnih razstavah. Kar smo prejeli, smo v celoti  dali naprej. Različna likovna snovanja in začasno prenehanje delovanja Jelovškove galerije na gradu Jablje so poleg Galerije mežnarije in Galerije klet narekovala ustanovitev dveh novih galerij: to sta Galerija Mengeš, ki je stalna in neprestano dopolnjujoča se galerija mozaikov na pokrovih jaškov za meteorno vodo, in fotografska Galerija CIKCAK, ki je prav tako dostopna ves čas. Obe sta odločno vstopili v javno življenje Mengša, saj sta dobesedno na ulici. Razstava SREČEVANJA 2012 je pregled likovne in ostale galerijske dejavnosti zadnjih petih let. Vsak razstavljalec prispeva vsaj eno svoje delo v društveno zakladnico umetnostnih del. Vsako teh del, ki jih razstavljamo, ima svojo zgodbo, ki jo nam, članom društva, ob vsakem srečanju vedno na novo pripovedujejo, na današnji razstavi pa še posebej tako navzočim avtorjem kot tudi nam in vsem obiskovalcem Galerije mežnarije. Dragi umetniki, zahvaljujemo se vam v imenu vseh, ki so ob obiskovanju naših galerij vstopili preko vaših del v svetove vaših umetniških snovanj. Posebej se zahvaljujemo vsem, ki sodelujejo pri organizaciji in varovanju razstav in vsem, ki nas pri naših prizadevanjih podpirajo in razstave omogočajo.

Janez Škrlep

Likovno razstavo smo odprli v petek, 21. decembra 2012 ob 18.30 uri v Galeriji mežnariji na Trdinovem trgu 11 v Mengšu. Odprta bo do 4. januarja 2013.