Kresovanje 2017

Pri postavitvi kresa so sodelovali mladi člani društva Kdfjm, ob gorečem kresu pa so zapeli pevci Prazničnega zbora.

Romanje na Šmarno goro

Radost narave – razstava slik Štefana Ježa

Osvežitev zažčite Jelovškovega spomenika

Osvežitev zažčite Jelovškovega spomenika na Trdinovem trgu v Mengšu.

Obnova znamenja pri Bognarjevem mostu

Sodelovali smo pri obnovi znamenja pri Bognarjevem mostu v Pristavi.

Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš in Mestni muzej Mengeš