Kostanjev piknik

Kostanjev piknik Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš je bil v petek, 23. oktobra 2009 ob 17. uri na dvorišču Šuštaršičeve hiše na Trdinovem trgu 5 v Mengšu.