Izdelovanje žegnov za Cvetno nedeljo 2016

Žegne smo izdelovali v petek, 18. marca 2016, ob 17. uri pred Jelovškovim spomenikom pri mengeški cerkvi. Zelenje smo nabirali prejšnji dan.