Ohranjanje in obnova kulturnih spomenikov

Osvežitev zaščite Jelovškovega spomenika 2017

Obnova znamenja pri Bognarjevem mostu 2017

Ureditev okolice Jelenove kapelice v Malem Mengšu 2015

Kraljeva kapelica v Loki pri Mengšu 2010

Mežnarjeva kapelica Marije Brezmadežne v Pristavi 2009

Obnova lesenega križa v Loki pri Mengšu 2010

Obnova Čičkove kapelice na Dobenu 2014

Evharistični križ “Pri angelčku”

Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš je v sodelovanju z Muzejem Mengeš in sofinanciranju Župnišča Mengeš rekonstruiralo Evharistični križ “Pri angelčku” na Gobavici. Križ je bil prvotno postavljen leta 1935 v spomin na 1900 let odrešenja ob evharističnem kongresu v Ljubljani. Leta 1937 je bil zaminiran, padel pa ni. Mengšani so križ popravili, 25. maja 1952 pa je bil po nalogu “višjih” podrt. Križ je bil ponovno postavljen leta 1996 ob 1250. obletnici krščanstva med Slovenci in v spomin na obisk papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji. Načrte za križ je po razpoložljivih podatkih izdelal študent arhitekture Miha Skok. Križ je visok 7,5 m in je znotraj osvetljen.

Kapelice in znamenja

Kapelice in znamenja, ki jih je obnovilo Kultudno društvo Franca Jelovška Mengeš v sodelovanju z Mestnim muzejem Mengeš.

Mhačevo znamenje v Loki pri Mengšu

Skupaj z Mestnim muzejem Mengeš smo naredili načrte za ureditev okolice Mhačevega znamenja v Loki pri Mengšu.