Srečevanja – likovna razstava

Srečevanja

Galerijska dejavnost, ki je do ustanovitve Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš na Mengeškem skoraj ni bilo, je po petnajstih letih delovanja zapolnila nekatere vrzeli na kulturnem področju, dala številne spodbude in zglede ter približala sodobno slovensko likovno snovanje domačim in številnim tujim obiskovalcem Galerije mežnarije in Galerije klet. Pri tem pa ni šlo le za predstavitev umetnikov ali estetske užitke ljubiteljev umetnosti, temveč za uveljavitev likovnega izražanja v našem prostoru.

Galerija mežnarija je v rojstni hiši največjega slovenskega baročnega slikarja Franca Jelovška, kar daje srečevanju umetnikov še dodaten pomen. Likovne razstave so postale priložnost tudi za druga najrazličnejša srečevanja, velikokrat v humanitarne namene, zaradi česar nam je še posebno toplo pri srcu.

Ob razstavah, ki smo jih imeli, smo se z avtorji najpogosteje dogovorili, da nam za našo likovno zbirko odstopijo eno ali več razstavljenih del. Tako je nastala pomembna zbirka, ki jo zdaj prvič in skoraj v celoti razstavljamo.

Pričujočo razstavo posvečamo spominu na Minko Kompare, letos umrlo častno članico Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš in donatorko Mestnega muzeja Mengeš.

Janez Škrlep

Zbirka kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš

Seznam avtorjev: Zalka Arnšek, Antonija Baksa Sernel, Jože Bartolj, Milan Batista, Maša Bersan Mašuk, Cecilija Grbec, Vinko Hlebš, Marta Jakopič Kunaver, Stane Jarm, Marko Jerman, Lojze Kalinšek, Minka Kompare, Franc Košec Karas, Štefka Košir Petrić, Janez Kovačič, Marjanca Krajgher, Polona Kunaver Ličen, David Ličen, Luka Markeš, Nikolaj Mašuk, Alenka Modrijan, Barbara Ogrič, Marijan Pančur, Miha Perne, Mario Petrić, Janez Repnik, Matej Rupel, Mojca Sekulič Fo, Janez Šibila, Jana Škrlep Šmajc, Peter Škrlep, Veselka Šorli Puc, Bojan Štine, Veljko Toman, Anica Zaletel, Vinko Železnikar.

Odprtje razstave je bilo v torek, 27. novembra 2007, ob 18.45 v Galerijo mežnariji na Trdinovem trgu 11 v Mengšu.

Razstava je bila na ogled do 8. decembra 2007, vsak dan med 17. in 19. uro, ob nedeljah in praznikih pa je bila zaprta.

Organizatorja: Mestni muzej Mengeš in Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš

Razstavo sta omogočili: Občina Mengeš in Župnija Mengeš