Izdelovanje žegnov 2013

V petek, 22. marca 2013 smo iz zelenja; bršljana, oljke, brina, rese in pušpana naredili žegne, butarice, ki jih bomo na cvetno nedeljo nesli k blagoslovu.