Spuščanje lučk po Pšati na Gregorjevo

Letošnje spuščanje lučk po Pšati na predvečer Gregorjevega je potekalo v
sklopu mednarodne akcije za zaščito rek “Balkan Rivers Tour 5”, ki se
tokrat odvija v celotnem porečju Save. Osrednji program te akcije bo
potekal med 24. aprilom in 1. junijem, ko bo skupina kajakašev
preveslala Savo od izvira do izliva z namenom, da med javnostjo vzbudi
zavest o pomenu divjih rek in opozori na okoljsko nevzdržne načrte
hidroenergetike v Sloveniji in na Balkanu. Kulturno društvo Franca
Jelovška Mengeš podpira prizadevanja za ohranitev zdravih ter obnovo
prizadetih rek in potokov, saj sta kultura življenja in ohranjena narava
med seboj tesno povezani vrednoti. Naše tradicionalno spuščanje lučk smo
s tem postavili na zemljevid rečnih akcij BRT5 in se tako zapisali v
zgodovino največje akcije za zaščito naših rek. Več o BRT5 in
organizaciji Balkan Rivers Defence lahko preberete na spletni strani
https://balkanriverdefence.org/.

Comments are closed.